Gestoria en Molins de Rei, Barcelona | Assessoria | Comptable | Assegurances | Assessoria Laboral en Barcelona | Assessoria Fiscal

L’assessorament de les àrees Fiscal, Comptable i Mercantil van relacionades, per aquest motiu a 5 sentits! trobarà un equip humà ben coordinat i especialitzat per tal d’oferir-li els millors serveis del mercat.

Aquest són els serveis d’àmbit Fiscal que trobarà a 5 sentits!:

 • Confecció de tot tipus de declaracions i liquidacions tributàries: Impost sobre el valor afegit (IVA), Impost sobre la renda de persones físiques (IRPF), Impost sobre Societats, Impost sobre el patrimoni, Impost Activitats Econòmiques IAE, Impost sobre transmissions patrimonials, Impost sobre actes jurídics documentats, Impost sobre succesions, Plusvàlua.
 • Tràmits per a la Constitució, Modificació o Dissolució de Societats.
 • Gestió de les obligacions fiscals i comptables de persones físiques i jurídiques.
 • Tràmits per a l’obertura d’activitats.
 • Assessorament i representació davant d’Hisenda.
 • Gestió d’escriptures.
 • Estudi Fiscal per optar al sistema de tributació amb més avantatges.
 • Gestió i Obtenció de llicències i permisos municipals i gestions amb organismes de l’Estat o la Generalitat.
 • Planificació Fiscal de successions.
 • Gestió de recursos, inspeccions i requeriments.
 • Estudi, assessorament i preparació de la declaració anual de la renda i patrimoni.